Fall Classes

Wednesdays: September 4 - December 4

Thursdays: September 5 - December 5

Fridays: September 6 - December 6

Saturdays: September 7 - December 7

No classes Thanksgiving Week, November 27 - 30!